Kort om CBD

Cannabisolja är ett hett ämne i nuläget. Åsikterna gällande oljan varierar brett och det kan vara svårt att faktiskt förstå helt och hållet vad som diskuteras. Det handlar om substanser, lagligt vs olagligt, pengar och en hel del politik. Men vad är egentligen cannabisolja? Är det en medicin som gör mirakel eller är det helt enkelt bara något hajpat för stunden? Cannabisolja, som förkortas CBD, sägs lindra (och i vissa fall bota) en hel del olika sjukdomar. Men man kan fråga sig om hur mycket som är sant. Försäljning av produkter som är baserade på CBD, främst oljor, är dock en miljardindustri (bara i USA) så man kan med säkerhet säga att det är en lukrativ bransch.

Cannabisolja är en cannabinoid och orsakar inget rus vilket skiljer sig från THC, vilket är en mer omtalad substans. Vidare är alltså inte CBD psykoaktivt, men både CBD och THC är intressanta ur en farmakologisk synvinkel, eftersom forskning har påvisat att det finns stor medicinsk användning för dessa substanser. Det är egentligen ingen nyhet att cannabisplantan lindrar en rad olika besvär och att plantan i många år har använts i medicinskt syfte. Det kan vara allt från att en person känner smärta eller till att behöva mildra epilepsi. Men i nuläget så anser man att cannabis kan anvädas i mycket större potential, till många fler sjukdomar än vad som tidigare varit indikerat. Vetenskapligt så är inte all forskning överens, och det finns inte många hållbara teorier som visar sig speciellt starka kring ämnet.

Problematiken uppstår dock eftersom cannabis fått en högre klass, nu som tung drog, vilket lett till en försvåring kring studier utförda på människor. Vidare så försvåras också studien av att det är svårt att patentera ett naturligt ämne, då uppkomsten är naturlig, och olika läkemedel investerar då lite pengar inom området. Det är de senaste åran som man sett en dratisk skillnad inom diksussionen gällande cannabis som ett läkemedel och synen på CBD har blivit mer lättsam. Ett tydligt exempel på detta är initiativet som WADA (Antidoping organisation) tagit, där man aktivt valt att plocka bort CBD som en förbjuden substans. Vidare så kan man även märka en tydlig trend inom försäljningen av produkter som innehåller CBD. Det handlar fråmst om oljor.

I USA är CBD-oljor en stor industri som genererar miljarder varje år. Man kan även beräkna att dess omsättningen endast kommer att öka, i takt med legaliseringen. Men marknaden får fortfarande stark kritik, speciellt när det gäller maknadsföring och hur man väljer att sälja oljan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *